Travel

ทําพาสปอร์ต ขั้นตอนและเอกสารต่างๆ แบบละเอียดยิบ (พร้อมสถานณ์ที่) 2563

ทําพาสปอร์ต อย่างไร ไขทุกข้อข้องใจเกี่ยวกับการทำ Passport เช่น วันเสาร์ อาทิตย์ ทำได้ไหม ทำที่ไหนได้บ้าง เวลาเปิดปิด เอกสารต่างๆที่ต้องใช้ในการทำ รวมไปถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆ เป็นต้น คู่มือการทำ Passport แบบครบจบในที่เดียวที่คุณเองก็สามารถทำตามได้ง่ายๆ

สำหรับผู้ที่ต้องเดินทางไปทำงาน หรือไปท่องเที่ยวต่างประเทศ คงจะคุ้นเคยกับการทำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตกันมาบ้างแล้ว

แต่สำหรับผู้ที่กำลังมีแผนจะเดินทางไปต่างประเทศและยังไม่ทราบขั้นตอนและเงื่อนไขต่างๆเกี่ยวกับการทำพาสปอร์ต ในบทความเราได้รวบรวม การทำพาสปอร์ต ขั้นตอนและเงื่อนไขการทําพาสปอร์ต ครบจบในที่เดียว

1. เตรียมเอกสารทำ Passport ให้พร้อม เพื่อความรวดเร็ว

เอกสารที่ต้องเตรียม (ประชาชนทั่วไปอายุ 20 ปีขึ้นไป)

 1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ (กรณีที่เป็นบัตรข้าราชการหรือบัตรอื่นๆที่ไม่ใช่บัตรประจำตัวประชาชนให้นำสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย)
 2. เอกสารการเปลี่ยนชื่อนามสกุล ( ถ้าเคยเปลี่ยนชื่อนามสกุลมาก่อน)

เอกสารที่ต้องเตรียม (ประชาชนทั่วไปอายุ 15 -19 ปี)

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. หนังสือยินยอมสำหรับให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ สามารถขอได้ที่อำเภอหรือเขต และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. เอกสารการเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้าเคยเปลี่ยนชื่อนามสกุลมาก่อน)

เอกสารที่ต้องเตรียม (ประชาชนอายุต่ำกว่า 15 ปี)

 1. สูติบัตร (ฉบับจริง)
 2. บัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดา (หากบิดา มารดาเปลี่ยนชื่อและไม่ตรงกับสูติบัตรให้นำใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุลมาด้วย)
 3. ในกรณีที่มารดาหย่าและจดทะเบียนสมรสใหม่ เปลี่ยนนามสกุลใหม่ ให้นำเอกสารการหย่า และเอกสารการจดทะเบียนสมรสใหม่ ใบเปลี่ยนนามสกุล มาแสดงด้วย
 4. หนังสือยินยอมสำหรับให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ สามารถขอได้ที่อำเภอหรือเขต
 5. เอกสารอื่นๆ เช่น คำสั่งศาลซึ่งระบุชื่อผู้มีอำนาจปกครอง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจปกครอง
  หมายเหตุ การทำพาสปอร์ตสำหรับผู้เยาว์อายุไม่ถึง15ปีผู้ปกครองจะต้องมาด้วยทั้งบิดาและมารดาเพื่อมาลงนามทั้งสองคน

2. ยื่นเอกสารทำพาสปอร์ต

ทำพาสปอร์ตแบบปกติ

 1. รับบัตรคิว ณ ที่ทำการที่ไปติดต่อ
 2. ยื่นเอกสารและบัตรประชาชนตัวจริง กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน หากต้องให้ส่งเล่มทางไปรษณีย์ให้แจ้งความประสงค์และกรอกคำขอไว้
 3. เตรียมตัวต่อคิว เพื่อทำการ วัดส่วนสูง พิมพ์ลายนิ้วมือ และ ถ่ายรูป
 4. ชำระเงินค่าธรรมเนียม 1,000 บาท และค่าส่งไปรษณีย์ 40 บาท
 5. รับใบเสร็จรับเงิน

หมายเหตุ การทำพาสปอร์ตแบบปกติที่ สามารถรับหนังสือเดินทางได้ 2 วันทำการ ไม่นับวันยื่นคำร้อง สำหรับผู้ที่ต้องการรับทางไปรษณีย์จะได้รับใน 5 วันทำการ และ คุณสามารถทำการลงทะเบียนการทำพาสปอร์ตล่วงหน้าได้ที่ www.passport.in.th

ทำพาสปอร์ตแบบเร่งด่วน

การทำพาสปอร์ตแบบเร่งด่วนภายในวันเดียว คุณจะต้องมารับบัตรคิวก่อนเวลา 11.30 น. ยื่นคำร้อง ชำระเงินตามขั้นตอนให้เสร็จภายในเวลา 12.00 น. และรอรับเล่นในเวลา15.30 – 16.30 น. ค่าธรรมเนียมในการทำพาสปอร์ตแบบเร่งด่วนมีค่าธรรมเนียม 3,000 บาท

ส่วนการทำพาสปอร์ตแบบรับเล่มในวันถัดไป ทำตามขั้นตอนเช่นเดียวกันแต่เสียค่าธรรมเนียม 2,000 บาท เปิดให้บริการเฉพาะที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ และจำกัดจำนวนการให้บริการรวมกันวันละไม่เกิน 400 เล่ม เท่านั้น

สถานที่ทำพาสปอร์ตในกทม. ปริมณฑล และต่างจังหวัด

 1. กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ
  โทรศัพท์ 02 203 5000 กด 1 เพื่อติดต่อกรมการกงสุล
  Call Center ตลอด 24 ชม. 02 572 8442
 2. สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 3. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา-ศรีนครินทร์
  โทรศัพท์ 02 136 3800, 02 136 3802 และ 093 -0105246 โทรสาร 02 136 3801
 4. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า
  โทรศัพท์ 02 422 3431 โทรสาร 02 422 3432
 5. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มีนบุรี
  โทรศัพท์ 02 024 8362-63, 02 024 8365 โทรสาร 02 024 8361
 6. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย
 7. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่
  โทรศัพท์ 0-5389-1535-6 โทรสาร 0-5389-1534
 8. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย
  โทรศัพท์ 053-175375 โทรสาร 053-175374
 9. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก
  โทร 055-258-173, 055-258-155, 055-258-131, โทรสาร 055-258-117
 10. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์
  โทรศัพท์ 056-233-453, 056-233-454 โทรสาร056-233-452
 11. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี
  โทร 042-212827, 042-212-318 โทรสาร 042-222-810
 12. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น
  โทรศัพท์ 0-4324-2707,0-4324-2655 โทรสาร 0-4324-3441
 13. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี
  โทรศัพท์ 045-344581-2 โทรสาร 045-344646
 14. 14.สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา
  โทร 044-243-132, 044-243-124 โทรสาร 044-243-133
 15. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี
  โทรศัพท์ 039-301-706-9 โทรสาร 039-301-707
 16. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฏร์ธานี
  โทรศัพท์ 077-274940,077-274942-3 โทรสาร 077-274941
 17. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต
  โทรศัพท์ 076-222-080, 076-222-081, 076-222-083 โทรสาร 076-222-082
 18. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา
  โทรศัพท์ 074-326508-10 โทรสาร 074-326511
 19. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ยะลา
  โทรศัพท์ 073-274-526, 073-274-036, 073-274-037 โทรสาร 073-274-527
 20. สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พัทยา
  โทรศัพท์ 038-422438 โทรสาร 038-422437

หมายเหตุ เวลาในการยื่นทำพาสปอร์ต จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8:30 – 15:30 น. วันเสาร์ 9:00 – 15:00 น.

แท็ก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close