งานราชการ เชียงใหม่

รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สพป. เชียงใหม่ เขต 3 (ลูกจ้างชั่วคราว) ปี 2563

ใครที่กำลังมองหางานราชการเชียงใหม่ ประจำอยุ่ในจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หรือ สพป. เชียงใหม่ เขต 3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 15-23 มกราคม 2563

รายละเอียด ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 12,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: 

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือสูงกว่า ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวเท่านั้น

สถานที่รับสมัคร:

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 (ฝาง) ตั้งแต่วันที่ 15-23 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close